ANBI Informatie
 
Stichting Russisch-Orthodoxe Kerk van de Nieuwe Martelaren
is een ANBI. Wat is dat?
 
De Belastingdienst heeft Stichting Russisch-Orthodoxe Kerk van de Nieuwe Martelaren aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. Uw giften en donaties aan Stichting Russisch-Orthodoxe Kerk van de Nieuwe Martelaren zijn aftrekbaar.
 
Stichtingen die aangemerkt willen worden als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) dienen te voldoen aan bepaalde regelgeving. Een voorwaarde voor verkrijging
en behoud van de ANBI-status is het verstrekking van onderstaande informatie via de eigen website:
 
Naam:  Stichting Russisch-Orthodoxe Kerk van de Nieuwe Martelaren.
                ook bekent als: Heilige Maria van Egypte Russische-Orthodoxe Kerk.
 
RISN Nr.:  8134.95.775
 
Contact informatie en post adres:
 
Nicolaas Beetsstraat 112-II 1054 XT  Amsterdam
Tel: + 31 (0)20 6895893 of + 31 (0)644488537

Doelsteling:
 
De stichting heeft ten doel:
het bevorderen,ondersteunen en begunstigen van het werk van de Synodale
Russisch-Orthodoxe kerk in het buitenland,in Nederland in het algemeen en in Amsterdam in het bijzonder, meer specifiek van de Amsterdamse parochie van de Heilige Maria van Egypte Russische-Orthodoxe Kerk;
en voorts alles wat daar mede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 
Belijdsplan:
 
De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. het werven van fondsen;
b. het ter beschikking stellen van lokaliteiten;
c. het geven van voorlichting;
d. het doen van publicaties;
e. en aIle andere wettige middelen.
 
Besteurders:
Er zijn drie besteurders, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 
Beloningsbeleid:
 
Bestuurders van de stichting krijgen niet betaald voor hun werkzaamheden.
Onkosten worden wel op declaratie vergoed.
 
Activiteiten in 2023 er waren elf kerkdiensten gehouden in 2023


 
                        


Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschappen
Financial Information:
Belastingdienst ANBI informatie:
Home pagina