Parochiefeest 5-6 april 2014
De diensten waren gevierd door Zijne Eminentie
 Aartsbisschop Michael van Genève

Home pagina